mensfashionworld:

Marius Survila & Tristan Favreau by Nicolas Aristidou for Fashionisto Exclusive

mensfashionworld:

Marius Survila & Tristan Favreau by Nicolas Aristidou for Fashionisto Exclusive

(via heuheung)